Otwarte Programy Action Learning

O OTWARTYCH PROGRAMACH ACTION LEARNING

Uczenie się od innych liderów i rozwiązywanie rzeczywistych problemów biznesowych

Otwarte Programy AL to oferta dla osób z różnych organizacji, które cenią sobie naukę przez doświadczenie, szukają nowych rozwiązań na swoje biznesowe wyzwania i chcą rozwijać swoje kompetencje wywierania wpływu. Otwarte Programy AL koncentrują się na konkretnym temacie lub łączą ludzi wykonujących podobne role, funkcje w organizacjach. Konkretny temat, czy rola osób biorących udział w programie, ma charakter parasolowy, jest na ogólnym poziomie punktem wspólnym uczestników grupy, przy czym każda z osób pracuje nad swoim indywidualnym wyzwaniem w danym temacie/roli. Sesje mają charakter coachingowy, co oznacza, że Moderatorzy pracują w oparciu o zasoby uczestnika/czki, grupy oraz swoje, nie robią specyficznych merytorycznych prezentacji wiedzy w danym temacie.

ELEMENTY PROGRAMU

TEMATY OTWARTYCH PROGRAMÓW ACTION LEARNING

Zjawisko oszusta dotyczy ponad 70% z nas, utrudniając funkcjonowanie przede wszystkim zawodowe, ponieważ przekonanie, że nie jesteśmy tak inteligentni, zdolni, wykwalifikowani ani utalentowani, jak myślą inni ludzie wzbudza w nas poczucie obawy przed demaskacją.

Dlatego jeśli:
- czujesz, że pozostajesz w cieniu i obawiasz się wyjść przed szereg, wyrazić swoją opinię, zaproponować rozwiązanie lub postawić się nieetycznej praktyce,
- poświęcasz ogrom czasu na przygotowywanie się do spotkań, prezentacji, analiz, szlifujesz w nieskończoność maile czy slajdy, nadmiarowo pracujesz biorąc coraz to nowe zadania,
- odkładasz na wieczne potem swój pomysł na biznes, kluczowe działanie w projekcie, ważny raport albo prezentację,
- stale obawiasz się opinii innych i masz przekonanie, że powinieneś wykazywać się kompetencjami i pewnością siebie niezależnie od sytuacji

to formuła pracy w grupie rozwojowej jest dla Ciebie. Będziemy w niej pracować nad indywidualnymi celami wokół radzenia sobie z syndromem oszusta, aby każdy poznał swoje schematy działania wynikające z obawy przed demaskacją, zrozumiał jej źródło oraz wypracował nowe przekonania o swoich kompetencjach i pewności siebie.
Bezpieczeństwo psychologiczne w pracy nie oznacza, że przez cały czas wszyscy są dla siebie mili. Oznacza to, że ludzie czują się swobodnie otwarcie kwestionując status quo, dzieląc się informacjami zwrotnymi, wymieniając swoje często odmienne punkty widzenia, proponując nowe pomysły i rozwiązania, nazywając nieporozumienia oraz ucząc się zarówno z sukcesów jak i niepowodzeń. Badania przeprowadzone w 2022 przez Center for Creative Leadership na prawie 300 liderach w ciągu 2,5 roku, potwierdzają, że zespoły o wysokim stopniu bezpieczeństwa psychologicznego odnotowały wyższe poziomy wydajności i niższe poziomy konfliktów interpersonalnych. Wiele badań poziomu zaangażowania, w organizacjach z którymi pracujemy, wskazuje, że jest to jeden z kluczowych czynników do budowania efektywnych i zaangażowanych zespołów.
Jednocześnie obecne wyzwanie takie jak: coraz większa różnorodność potrzeb różnych grup pracowników, zmiany pokoleniowe, wzrost popularności hybrydowego modelu pracy od czasu pandemii sprawiają, że budowanie bezpieczeństwa psychologicznego w pracy staje się coraz większym wyzwaniem dla liderów.

Do udziału w tej grupie Action Learning zapraszamy wszystkich, którzy chcą zainspirować się, oraz przetestować różne sposoby i rozwiązania na budowanie bezpieczeństwa psychologicznego w swoich zespołach, aby osiągnąć następujące rezultaty:
- zwiększyć zaangażowanie swoich pracowników i zespołów,
- wzmocnić zespołowość oraz poczucie przynależności pracowników i zespołów pracujących w modelu hybrydowym,
- zwiększyć innowacyjność i zwinność w zespołach,
- budować kulturę pracy, w której pracownicy podejmują lepsze decyzje lub proponują lepsze rozwiązania,
- lepiej i skuteczniej wprowadzać zmiany,
- wzmocnić swoje kompetencje liderskie, szczególne w zakresie inkluzywnego przywództwa.
Najprościej o asertywności w relacjach biznesowych można powiedzieć, że to umiejętność budowania partnerskich relacji opartych na obustronnym szacunku. Mimo najlepszych intencji każdy z nas ma swoje tendencje, które utrudniają nam funkcjonowanie w partnerskich relacjach z innymi. Bywamy nazbyt ulegli w relacjach z niektórymi osobami, często z „autorytetami”, osobami, które na przykład w hierarchii organizacyjnej są „wyżej niż my”. Albo, po drugiej stronie skali, nadmiernie wymagający w stosunku do osób, z którymi współpracujemy. Na głębszym poziomie asertywność opiera się świadomość własnych potrzeb i granic oraz tego co chcę, a czego nie chcę od siebie, innych, pracy, życia 😊. Stąd przyglądanie się sobie w tej sprawie z pomocą grupy w dłuższym procesie daje szansę na głębokie i trwałe zmiany.

Do udziału w tej grupie Action Learning zapraszamy wszystkie osoby, które chcą wzmacniać swoje kompetencje w budowaniu relacji w biznesie, a w szczególności
- nauczyć się, jak umawiać się z innymi, zawierać kontrakty, w sposób, które będzie zapewniał realizację tych umów,
- w jaki sposób przedstawiać swoje opinie, aby były uwzględniane przez innych,
- nauczyć się jak budować zaufanie w relacjach ze współpracownikami,
- w jaki sposób dbać o siebie i swoje interesy pozostając w szacunku do innych osób.

W grupie Action Learning każdy będzie pracował nad swoimi osobistymi celami rozwojowymi w obszarze asertywności w relacjach biznesowych, jednocześnie czerpiąc inspiracje od innych osób w grupie oraz wspierając się nawzajem w rozwoju.
Jedną z kluczowych kompetencji każdego lidera w obecnych czasach jest umiejętność zarządzania relacjami z interesariuszami. Wraz z globalizacją firm i tworzeniem macierzowych struktur, każdy menedżer oprócz swojego bezpośredniego przełożonego pracuje z szeroką siecią wewnętrznych partnerów biznesowych. Aby być skutecznym, potrzebuje ich angażować do wspólnej pracy i wywierać na nich wpływ, elastycznie się dopasowując do potrzeb i stylu pracy różnych osób. Wymaga to wysokiej świadomości systemu, jakim jest Twoja firma, zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych oraz elastyczności we współpracy.
Do udziału w grupie Action Learning nt. Zarządzania relacji z interesariuszami zapraszamy wszystkich, którzy chcą podnieść swoją skuteczność działania w macierzowych strukturach, w polskich lub międzynarodowych organizacjach, a szczególnie osoby, które chcą:
- nauczyć się budować zaufane relacje z interesariuszami
- poszerzyć swoje umiejętności komunikacji i wywierania wpływu
- usprawnić współpracę z konkretnymi interesariuszami
- zwiększyć świadomość ekosystemu swoich interesariuszy oraz ról, jakie pełnią w danej organizacji.

W grupie Action Learning każdy będzie pracował nad swoimi osobistymi celami rozwojowymi w zakresie zarządzania relacjami ze stakeholderami, jednocześnie czerpiąc inspiracje od innych osób w grupie oraz wspierając się nawzajem w rozwoju.
Zainteresowany? PRZEJDŹ DO REJESTRACJI

OTWARTY PROGRAM ACTION LEARNING

DLA KOGO JEST TA SZKOŁA?

 • Każdy zainteresowany opracowywaniem rozwiązań w trudnych okolicznościach

 • Liderzy potrzebujący innowacyjnych i skutecznych form rozwoju

OTWARTY PROGRAM ACTION LEARNING

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Wzmocnienie kompetencji osobistych

Rozwiązywanie bieżących wyzwań biznesowych i przywódczych

Wymiana dobrych praktyk i wiedzy z ludźmi z innych organizacji i branż

Nawiązywanie nowych relacji - poszerzanie sieci kontaktów

Wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych - aktywne słuchanie, coaching, feedback

Rezultaty uczenia się w działaniu są bardzo wielowymiarowe - rozwój osobisty, silniejsze relacje i zaufanie, rozwiązania problemów biznesowych i wiele innych.

Marta Dratwa-Wasyłek

OTWARTE PROGRAMY ACTION LEARNING

INFORMACJE I REJESTRACJA

Zjawisko oszusta dotyczy ponad 70% z nas, utrudniając funkcjonowanie przede wszystkim zawodowe, ponieważ przekonanie, że nie jesteśmy tak inteligentni, zdolni, wykwalifikowani ani utalentowani, jak myślą inni ludzie wzbudza w nas poczucie obawy przed demaskacją.

Dlatego jeśli:
- czujesz, że pozostajesz w cieniu i obawiasz się wyjść przed szereg, wyrazić swoją opinię, zaproponować rozwiązanie lub postawić się nieetycznej praktyce,
- poświęcasz ogrom czasu na przygotowywanie się do spotkań, prezentacji, analiz, szlifujesz w nieskończoność maile czy slajdy, nadmiarowo pracujesz biorąc coraz to nowe zadania,
- odkładasz na wieczne potem swój pomysł na biznes, kluczowe działanie w projekcie, ważny raport albo prezentację,
- stale obawiasz się opinii innych i masz przekonanie, że powinieneś wykazywać się kompetencjami i pewnością siebie niezależnie od sytuacji

to formuła pracy w grupie rozwojowej jest dla Ciebie. Będziemy w niej pracować nad indywidualnymi celami wokół radzenia sobie z syndromem oszusta, aby każdy poznał swoje schematy działania wynikające z obawy przed demaskacją, zrozumiał jej źródło oraz wypracował nowe przekonania o swoich kompetencjach i pewności siebie.

Ekspert: Dagmara Seliga - Krawczynska


Daty zajęć:

TBC


Cena: 9000 PLN netto  Rejestracja na:

  Bezpieczeństwo psychologiczne w pracy nie oznacza, że przez cały czas wszyscy są dla siebie mili. Oznacza to, że ludzie czują się swobodnie otwarcie kwestionując status quo, dzieląc się informacjami zwrotnymi, wymieniając swoje często odmienne punkty widzenia, proponując nowe pomysły i rozwiązania, nazywając nieporozumienia oraz ucząc się zarówno z sukcesów jak i niepowodzeń. Badania przeprowadzone w 2022 przez Center for Creative Leadership na prawie 300 liderach w ciągu 2,5 roku, potwierdzają, że zespoły o wysokim stopniu bezpieczeństwa psychologicznego odnotowały wyższe poziomy wydajności i niższe poziomy konfliktów interpersonalnych. Wiele badań poziomu zaangażowania, w organizacjach z którymi pracujemy, wskazuje, że jest to jeden z kluczowych czynników do budowania efektywnych i zaangażowanych zespołów.
  Jednocześnie obecne wyzwanie takie jak: coraz większa różnorodność potrzeb różnych grup pracowników, zmiany pokoleniowe, wzrost popularności hybrydowego modelu pracy od czasu pandemii sprawiają, że budowanie bezpieczeństwa psychologicznego w pracy staje się coraz większym wyzwaniem dla liderów.

  Do udziału w tej grupie Action Learning zapraszamy wszystkich, którzy chcą zainspirować się, oraz przetestować różne sposoby i rozwiązania na budowanie bezpieczeństwa psychologicznego w swoich zespołach, aby osiągnąć następujące rezultaty:
  - zwiększyć zaangażowanie swoich pracowników i zespołów,
  - wzmocnić zespołowość oraz poczucie przynależności pracowników i zespołów pracujących w modelu hybrydowym,
  - zwiększyć innowacyjność i zwinność w zespołach,
  - budować kulturę pracy, w której pracownicy podejmują lepsze decyzje lub proponują lepsze rozwiązania,
  - lepiej i skuteczniej wprowadzać zmiany,
  - wzmocnić swoje kompetencje liderskie, szczególne w zakresie inkluzywnego przywództwa.

  Ekspert: Marta Dratwa-Wasyłek


  Daty zajęć:

  TBC


  Cena: 9000 PLN netto   Rejestracja na:

   Najprościej o asertywności w relacjach biznesowych można powiedzieć, że to umiejętność budowania partnerskich relacji opartych na obustronnym szacunku. Mimo najlepszych intencji każdy z nas ma swoje tendencje, które utrudniają nam funkcjonowanie w partnerskich relacjach z innymi. Bywamy nazbyt ulegli w relacjach z niektórymi osobami, często z „autorytetami”, osobami, które na przykład w hierarchii organizacyjnej są „wyżej niż my”. Albo, po drugiej stronie skali, nadmiernie wymagający w stosunku do osób, z którymi współpracujemy. Na głębszym poziomie asertywność opiera się świadomość własnych potrzeb i granic oraz tego co chcę, a czego nie chcę od siebie, innych, pracy, życia 😊. Stąd przyglądanie się sobie w tej sprawie z pomocą grupy w dłuższym procesie daje szansę na głębokie i trwałe zmiany.

   Do udziału w tej grupie Action Learning zapraszamy wszystkie osoby, które chcą wzmacniać swoje kompetencje w budowaniu relacji w biznesie, a w szczególności
   - nauczyć się, jak umawiać się z innymi, zawierać kontrakty, w sposób, które będzie zapewniał realizację tych umów,
   - w jaki sposób przedstawiać swoje opinie, aby były uwzględniane przez innych,
   - nauczyć się jak budować zaufanie w relacjach ze współpracownikami,
   - w jaki sposób dbać o siebie i swoje interesy pozostając w szacunku do innych osób.

   W grupie Action Learning każdy będzie pracował nad swoimi osobistymi celami rozwojowymi w obszarze asertywności w relacjach biznesowych, jednocześnie czerpiąc inspiracje od innych osób w grupie oraz wspierając się nawzajem w rozwoju.

   Ekspert: Małgorzata Tomaszewska


   Daty zajęć:

   TBC


   Cena: 9000 PLN netto    Rejestracja na:

    Jedną z kluczowych kompetencji każdego lidera w obecnych czasach jest umiejętność zarządzania relacjami z interesariuszami. Wraz z globalizacją firm i tworzeniem macierzowych struktur, każdy menedżer oprócz swojego bezpośredniego przełożonego pracuje z szeroką siecią wewnętrznych partnerów biznesowych. Aby być skutecznym, potrzebuje ich angażować do wspólnej pracy i wywierać na nich wpływ, elastycznie się dopasowując do potrzeb i stylu pracy różnych osób. Wymaga to wysokiej świadomości systemu, jakim jest Twoja firma, zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych oraz elastyczności we współpracy.
    Do udziału w grupie Action Learning nt. Zarządzania relacji z interesariuszami zapraszamy wszystkich, którzy chcą podnieść swoją skuteczność działania w macierzowych strukturach, w polskich lub międzynarodowych organizacjach, a szczególnie osoby, które chcą:
    - nauczyć się budować zaufane relacje z interesariuszami
    - poszerzyć swoje umiejętności komunikacji i wywierania wpływu
    - usprawnić współpracę z konkretnymi interesariuszami
    - zwiększyć świadomość ekosystemu swoich interesariuszy oraz ról, jakie pełnią w danej organizacji.

    W grupie Action Learning każdy będzie pracował nad swoimi osobistymi celami rozwojowymi w zakresie zarządzania relacjami ze stakeholderami, jednocześnie czerpiąc inspiracje od innych osób w grupie oraz wspierając się nawzajem w rozwoju.

    Ekspert: Małgorzata Kalisz


    Daty zajęć:

    TBC


    Cena: 9000 PLN netto     Rejestracja na:

     ACTION LEARNING TEMATYCZNIE

     INFORMACJE I REJESTRACJA

     Ekspert: Małgorzata Tomaszewska


     Daty zajęć:

     Kick off: 12 styczeń
     I spotkanie – 18 styczeń
     II spotkanie – 15 luty
     III spotkanie – 14 marzec
     IV spotkanie – 18 kwiecień
     V spotkanie – 16 maj
     VI spotkanie – 20 czerwiec


     Cena: brak ceny PLN netto      Rejestracja na:

      Ekspert: Maria Juraszczyk


      Daty zajęć:

      Kick off: TBC
      #1 - 16 Listopad
      #2 - 14 Grudzień
      #3 - 18 Styczeń
      #4 - 15 Luty
      #5 - 14 Marzec
      #6 - 18 Kwiecień


      Cena: brak ceny PLN netto       Rejestracja na:

       Gdzie

       Szkoła Action Learning i programy Action Learning mogą być organizowane na miejscu lub on-line. Sesje stacjonarne mogą odbywać się w Willi Poranek – miejscu, które ma na celu pomaganie liderom i ich zespołom w osiąganiu sukcesu w naszym szybko zmieniającym się świecie.

       Inspiruj się, wymieniaj wiedzę z liderami z innych organizacji i ucz się na własnych doświadczeniach.

        Zaintrygowany?

        Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami