Open Action Learning Programmes

ABOUT OPEN ACTION LEARNING PROGRAMMES

Learning from other leaders and solving real business problems

Open Action Learning Programmes are designed for people from various organisations who value experiential learning, want to develop as leaders and find new solutions to business challenges.

ELEMENTS OF THE PROGRAMME

TOPICS OF OPEN ACTION LEARNING GROUPS

Zjawisko oszusta dotyczy ponad 70% z nas, utrudniając funkcjonowanie przede wszystkim zawodowe, ponieważ przekonanie, że nie jesteśmy tak inteligentni, zdolni, wykwalifikowani ani utalentowani, jak myślą inni ludzie wzbudza w nas poczucie obawy przed demaskacją.

Dlatego jeśli:
- czujesz, że pozostajesz w cieniu i obawiasz się wyjść przed szereg, wyrazić swoją opinię, zaproponować rozwiązanie lub postawić się nieetycznej praktyce,
- poświęcasz ogrom czasu na przygotowywanie się do spotkań, prezentacji, analiz, szlifujesz w nieskończoność maile czy slajdy, nadmiarowo pracujesz biorąc coraz to nowe zadania,
- odkładasz na wieczne potem swój pomysł na biznes, kluczowe działanie w projekcie, ważny raport albo prezentację,
- stale obawiasz się opinii innych i masz przekonanie, że powinieneś wykazywać się kompetencjami i pewnością siebie niezależnie od sytuacji

to formuła pracy w grupie rozwojowej jest dla Ciebie. Będziemy w niej pracować nad indywidualnymi celami wokół radzenia sobie z syndromem oszusta, aby każdy poznał swoje schematy działania wynikające z obawy przed demaskacją, zrozumiał jej źródło oraz wypracował nowe przekonania o swoich kompetencjach i pewności siebie.
Bezpieczeństwo psychologiczne w pracy nie oznacza, że przez cały czas wszyscy są dla siebie mili. Oznacza to, że ludzie czują się swobodnie otwarcie kwestionując status quo, dzieląc się informacjami zwrotnymi, wymieniając swoje często odmienne punkty widzenia, proponując nowe pomysły i rozwiązania, nazywając nieporozumienia oraz ucząc się zarówno z sukcesów jak i niepowodzeń. Badania przeprowadzone w 2022 przez Center for Creative Leadership na prawie 300 liderach w ciągu 2,5 roku, potwierdzają, że zespoły o wysokim stopniu bezpieczeństwa psychologicznego odnotowały wyższe poziomy wydajności i niższe poziomy konfliktów interpersonalnych. Wiele badań poziomu zaangażowania, w organizacjach z którymi pracujemy, wskazuje, że jest to jeden z kluczowych czynników do budowania efektywnych i zaangażowanych zespołów.
Jednocześnie obecne wyzwanie takie jak: coraz większa różnorodność potrzeb różnych grup pracowników, zmiany pokoleniowe, wzrost popularności hybrydowego modelu pracy od czasu pandemii sprawiają, że budowanie bezpieczeństwa psychologicznego w pracy staje się coraz większym wyzwaniem dla liderów.

Do udziału w tej grupie Action Learning zapraszamy wszystkich, którzy chcą zainspirować się, oraz przetestować różne sposoby i rozwiązania na budowanie bezpieczeństwa psychologicznego w swoich zespołach, aby osiągnąć następujące rezultaty:
- zwiększyć zaangażowanie swoich pracowników i zespołów,
- wzmocnić zespołowość oraz poczucie przynależności pracowników i zespołów pracujących w modelu hybrydowym,
- zwiększyć innowacyjność i zwinność w zespołach,
- budować kulturę pracy, w której pracownicy podejmują lepsze decyzje lub proponują lepsze rozwiązania,
- lepiej i skuteczniej wprowadzać zmiany,
- wzmocnić swoje kompetencje liderskie, szczególne w zakresie inkluzywnego przywództwa.
Najprościej o asertywności w relacjach biznesowych można powiedzieć, że to umiejętność budowania partnerskich relacji opartych na obustronnym szacunku. Mimo najlepszych intencji każdy z nas ma swoje tendencje, które utrudniają nam funkcjonowanie w partnerskich relacjach z innymi. Bywamy nazbyt ulegli w relacjach z niektórymi osobami, często z „autorytetami”, osobami, które na przykład w hierarchii organizacyjnej są „wyżej niż my”. Albo, po drugiej stronie skali, nadmiernie wymagający w stosunku do osób, z którymi współpracujemy. Na głębszym poziomie asertywność opiera się świadomość własnych potrzeb i granic oraz tego co chcę, a czego nie chcę od siebie, innych, pracy, życia 😊. Stąd przyglądanie się sobie w tej sprawie z pomocą grupy w dłuższym procesie daje szansę na głębokie i trwałe zmiany.

Do udziału w tej grupie Action Learning zapraszamy wszystkie osoby, które chcą wzmacniać swoje kompetencje w budowaniu relacji w biznesie, a w szczególności
- nauczyć się, jak umawiać się z innymi, zawierać kontrakty, w sposób, które będzie zapewniał realizację tych umów,
- w jaki sposób przedstawiać swoje opinie, aby były uwzględniane przez innych,
- nauczyć się jak budować zaufanie w relacjach ze współpracownikami,
- w jaki sposób dbać o siebie i swoje interesy pozostając w szacunku do innych osób.

W grupie Action Learning każdy będzie pracował nad swoimi osobistymi celami rozwojowymi w obszarze asertywności w relacjach biznesowych, jednocześnie czerpiąc inspiracje od innych osób w grupie oraz wspierając się nawzajem w rozwoju.
Jedną z kluczowych kompetencji każdego lidera w obecnych czasach jest umiejętność zarządzania relacjami z interesariuszami. Wraz z globalizacją firm i tworzeniem macierzowych struktur, każdy menedżer oprócz swojego bezpośredniego przełożonego pracuje z szeroką siecią wewnętrznych partnerów biznesowych. Aby być skutecznym, potrzebuje ich angażować do wspólnej pracy i wywierać na nich wpływ, elastycznie się dopasowując do potrzeb i stylu pracy różnych osób. Wymaga to wysokiej świadomości systemu, jakim jest Twoja firma, zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych oraz elastyczności we współpracy.
Do udziału w grupie Action Learning nt. Zarządzania relacji z interesariuszami zapraszamy wszystkich, którzy chcą podnieść swoją skuteczność działania w macierzowych strukturach, w polskich lub międzynarodowych organizacjach, a szczególnie osoby, które chcą:
- nauczyć się budować zaufane relacje z interesariuszami
- poszerzyć swoje umiejętności komunikacji i wywierania wpływu
- usprawnić współpracę z konkretnymi interesariuszami
- zwiększyć świadomość ekosystemu swoich interesariuszy oraz ról, jakie pełnią w danej organizacji.

W grupie Action Learning każdy będzie pracował nad swoimi osobistymi celami rozwojowymi w zakresie zarządzania relacjami ze stakeholderami, jednocześnie czerpiąc inspiracje od innych osób w grupie oraz wspierając się nawzajem w rozwoju.
Interested? GO TO REGISTRATION

OPEN ACTION LEARNING PROGRAMME

WHO IS THE PROGRAMME FOR?

 •  Anyone interested in developing in a given topic

 • Leaders in need of innovative and effective forms of development

OPEN ACTION LEARNING PROGRAMME

BENEFITS FOR PARTICIPANTS

Strengthening personal competences

Solving current business and leadership challenges

Exchange of good practices and knowledge with people from other organizations and industries

Establishing new relationships – broadening your network

Strengthening your communication skills – active listening, coaching, feedback

The outcomes of action learning are so multi-dimentional – personal growth, stronger relationships and trust, solutions to business problems and many other.

Marta Dratwa-Wasyłek

OPEN ACTION LEARNING PROGRAMME

INFORMATION AND REGISTRATION

Zjawisko oszusta dotyczy ponad 70% z nas, utrudniając funkcjonowanie przede wszystkim zawodowe, ponieważ przekonanie, że nie jesteśmy tak inteligentni, zdolni, wykwalifikowani ani utalentowani, jak myślą inni ludzie wzbudza w nas poczucie obawy przed demaskacją.

Dlatego jeśli:
- czujesz, że pozostajesz w cieniu i obawiasz się wyjść przed szereg, wyrazić swoją opinię, zaproponować rozwiązanie lub postawić się nieetycznej praktyce,
- poświęcasz ogrom czasu na przygotowywanie się do spotkań, prezentacji, analiz, szlifujesz w nieskończoność maile czy slajdy, nadmiarowo pracujesz biorąc coraz to nowe zadania,
- odkładasz na wieczne potem swój pomysł na biznes, kluczowe działanie w projekcie, ważny raport albo prezentację,
- stale obawiasz się opinii innych i masz przekonanie, że powinieneś wykazywać się kompetencjami i pewnością siebie niezależnie od sytuacji

to formuła pracy w grupie rozwojowej jest dla Ciebie. Będziemy w niej pracować nad indywidualnymi celami wokół radzenia sobie z syndromem oszusta, aby każdy poznał swoje schematy działania wynikające z obawy przed demaskacją, zrozumiał jej źródło oraz wypracował nowe przekonania o swoich kompetencjach i pewności siebie.

Expert: Dagmara Seliga - Krawczynska


Dates:

MasterClass 16.09
Kick off AL: 30.09
I meeting 14.10 9.00-14.00
II meeting 04.11 9.00-14.00
III meeting 02.12 9.00-14.00
IV meeting 13.01 9.00-14.00
V meeting 03.02 9.00-14.00
VI meeting 02.03 9.00-14.00


Price: 9000 PLN net  Register for:

  Bezpieczeństwo psychologiczne w pracy nie oznacza, że przez cały czas wszyscy są dla siebie mili. Oznacza to, że ludzie czują się swobodnie otwarcie kwestionując status quo, dzieląc się informacjami zwrotnymi, wymieniając swoje często odmienne punkty widzenia, proponując nowe pomysły i rozwiązania, nazywając nieporozumienia oraz ucząc się zarówno z sukcesów jak i niepowodzeń. Badania przeprowadzone w 2022 przez Center for Creative Leadership na prawie 300 liderach w ciągu 2,5 roku, potwierdzają, że zespoły o wysokim stopniu bezpieczeństwa psychologicznego odnotowały wyższe poziomy wydajności i niższe poziomy konfliktów interpersonalnych. Wiele badań poziomu zaangażowania, w organizacjach z którymi pracujemy, wskazuje, że jest to jeden z kluczowych czynników do budowania efektywnych i zaangażowanych zespołów.
  Jednocześnie obecne wyzwanie takie jak: coraz większa różnorodność potrzeb różnych grup pracowników, zmiany pokoleniowe, wzrost popularności hybrydowego modelu pracy od czasu pandemii sprawiają, że budowanie bezpieczeństwa psychologicznego w pracy staje się coraz większym wyzwaniem dla liderów.

  Do udziału w tej grupie Action Learning zapraszamy wszystkich, którzy chcą zainspirować się, oraz przetestować różne sposoby i rozwiązania na budowanie bezpieczeństwa psychologicznego w swoich zespołach, aby osiągnąć następujące rezultaty:
  - zwiększyć zaangażowanie swoich pracowników i zespołów,
  - wzmocnić zespołowość oraz poczucie przynależności pracowników i zespołów pracujących w modelu hybrydowym,
  - zwiększyć innowacyjność i zwinność w zespołach,
  - budować kulturę pracy, w której pracownicy podejmują lepsze decyzje lub proponują lepsze rozwiązania,
  - lepiej i skuteczniej wprowadzać zmiany,
  - wzmocnić swoje kompetencje liderskie, szczególne w zakresie inkluzywnego przywództwa.

  Expert: Marta Dratwa-Wasyłek


  Dates:

  Masterclass - TBC
  Kick off: 11 January 2024
  Sesja 1: 30 January
  Sesja 2: 23 February
  Sesja 3: 22 March
  Sesja 4: 19 April
  sesja 5: 17 May
  sesja 6: 7 June


  Price: 9000 PLN net   Register for:

   Najprościej o asertywności w relacjach biznesowych można powiedzieć, że to umiejętność budowania partnerskich relacji opartych na obustronnym szacunku. Mimo najlepszych intencji każdy z nas ma swoje tendencje, które utrudniają nam funkcjonowanie w partnerskich relacjach z innymi. Bywamy nazbyt ulegli w relacjach z niektórymi osobami, często z „autorytetami”, osobami, które na przykład w hierarchii organizacyjnej są „wyżej niż my”. Albo, po drugiej stronie skali, nadmiernie wymagający w stosunku do osób, z którymi współpracujemy. Na głębszym poziomie asertywność opiera się świadomość własnych potrzeb i granic oraz tego co chcę, a czego nie chcę od siebie, innych, pracy, życia 😊. Stąd przyglądanie się sobie w tej sprawie z pomocą grupy w dłuższym procesie daje szansę na głębokie i trwałe zmiany.

   Do udziału w tej grupie Action Learning zapraszamy wszystkie osoby, które chcą wzmacniać swoje kompetencje w budowaniu relacji w biznesie, a w szczególności
   - nauczyć się, jak umawiać się z innymi, zawierać kontrakty, w sposób, które będzie zapewniał realizację tych umów,
   - w jaki sposób przedstawiać swoje opinie, aby były uwzględniane przez innych,
   - nauczyć się jak budować zaufanie w relacjach ze współpracownikami,
   - w jaki sposób dbać o siebie i swoje interesy pozostając w szacunku do innych osób.

   W grupie Action Learning każdy będzie pracował nad swoimi osobistymi celami rozwojowymi w obszarze asertywności w relacjach biznesowych, jednocześnie czerpiąc inspiracje od innych osób w grupie oraz wspierając się nawzajem w rozwoju.

   Expert: Małgorzata Tomaszewska


   Dates:

   Masterclass – March – 8 marca
   Kick off: 15 March
   I spotkanie – 25 April
   II spotkanie – 23 May
   III spotkanie – 21 June
   IV spotkanie – 5 September
   V spotkanie – 3 October
   VI spotkanie – 7 November


   Price: 9000 PLN net    Register for:

    Jedną z kluczowych kompetencji każdego lidera w obecnych czasach jest umiejętność zarządzania relacjami z interesariuszami. Wraz z globalizacją firm i tworzeniem macierzowych struktur, każdy menedżer oprócz swojego bezpośredniego przełożonego pracuje z szeroką siecią wewnętrznych partnerów biznesowych. Aby być skutecznym, potrzebuje ich angażować do wspólnej pracy i wywierać na nich wpływ, elastycznie się dopasowując do potrzeb i stylu pracy różnych osób. Wymaga to wysokiej świadomości systemu, jakim jest Twoja firma, zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych oraz elastyczności we współpracy.
    Do udziału w grupie Action Learning nt. Zarządzania relacji z interesariuszami zapraszamy wszystkich, którzy chcą podnieść swoją skuteczność działania w macierzowych strukturach, w polskich lub międzynarodowych organizacjach, a szczególnie osoby, które chcą:
    - nauczyć się budować zaufane relacje z interesariuszami
    - poszerzyć swoje umiejętności komunikacji i wywierania wpływu
    - usprawnić współpracę z konkretnymi interesariuszami
    - zwiększyć świadomość ekosystemu swoich interesariuszy oraz ról, jakie pełnią w danej organizacji.

    W grupie Action Learning każdy będzie pracował nad swoimi osobistymi celami rozwojowymi w zakresie zarządzania relacjami ze stakeholderami, jednocześnie czerpiąc inspiracje od innych osób w grupie oraz wspierając się nawzajem w rozwoju.

    Expert: Małgorzata Kalisz


    Dates:

    Masterclass: 16 November
    Kick off - TBC
    #1 - 7 December
    #2 - 10 January
    #3 - 15 February
    #4 - 14 March
    #5 - 11 April
    #6 - 16 May


    Price: 9000 PLN net     Register for:

     ACTION LEARNING THEMATICALLY

     INFORMATION AND REGISTRATION

     Expert: Małgorzata Tomaszewska


     Dates:

     Kick off: 12 January
     I spotkanie – 18 January
     II spotkanie – 15 February
     III spotkanie – 14 March
     IV spotkanie – 18 April
     V spotkanie – 16 May
     VI spotkanie – 20 June


     Price: add price PLN net      Register for:

      Expert: Maria Juraszczyk


      Dates:

      Kick off: TBC
      #1 - 16 November
      #2 - 14 December
      #3 - 18 January
      #4 - 15 February
      #5 - 14 March
      #6 - 18 April


      Price: add price PLN net       Register for:

       Where

       Action Learning School and Action Learning Programs can be organised on-site or on-line. Sessions on-site can be held in Villa Poranek – a place that is dedicated to helping leaders and their teams to succeed in our rapidly changing world.

       Get inspired, exchange knowledge with leaders from other organisations and learn from own experience.

        Intrigued?

        If you have any question please contact Us