POLITYKA PRYWATNOŚCI

oraz wykorzystywania plików Cookies na stronie internetowej firmy Fluent sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

I. Wprowadzenie

 1. Od 25 maja 2018 r. Polska i pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej stosują Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)[1].
 2. Poniżej przedstawiamy informacje o sposobie przetwarzania przez Fluent sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie danych osobowych w ramach serwisu internetowego.

II. Informacje ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookie (zwana dalej „Polityką plików cookie”) strony internetowej fluent partners.eu (dalej „strona internetowa„) skierowana jest do użytkowników strony internetowej i określa, rodzaj, zakres i sposób przetwarzania danych, w tym zakres stosowania plików cookies oraz prawa i obowiązki użytkowników strony internetowej (dalej „Użytkownik”).
 2. Administratorem danych jest spółka Fluent sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 64, 02-012 Warszawa, Polska (zwana dalej „Fluent„).
 3. Fluent nie dąży do identyfikacji użytkowników strony internetowej.

III. Cel przetwarzania danych

 1. Dane wprowadzone przez użytkownika do formularza kontaktowego na stronie internetowej są przetwarzane w celu nawiązania kontaktu.
 2. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Dane mogą być przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fluent, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
 4. Dane mogą być przekazywane podmiotom, za pomocą których spółka Fluent realizuje określone cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT.
 5. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, a w przypadku stosunków umownych niezbędne do zawarcia umowy i wykonania jej postanowień.
 6. Przetwarzanie danych dla celów handlowych i marketingowych (wysyłki tzw. newslettera), dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody
 7. W szczególności wskazujemy, że Użytkownik który wyraził zgodę na otrzymywania wiadomości handlowych (nwesletter) może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę poprzez kliknięcie w link rezygnacyjny dołączony do każdej wiadomości zawierającej newsletter lub poprzez skierowanie oświadczenia z wykorzystaniem podanych w § 9 sposobów kontaktu z Administratorem. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Możliwe jest wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania dostępu do danych, ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia.
 9. Dane – w stosunkach umownych – są przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej rozwiązaniu – w okresie wynikającym z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń
 10. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania związane z ochroną prywatności w Fluent można kierować do Inspektora Ochrony Danych Fluent na adres: fluentteam@fluentpartners.eu+

IV Informacje zbierane automatycznie

1. Zgodnie z przyjętą praktyką serwer strony internetowej przechowuje zapytania HTTP wprowadzane na serwer. Przeglądane zasoby są identyfikowane za pomocą adresów URL. Szczegółowe informacje są następujące:

1) Publiczny adres IP komputera, z którego wysłano zapytanie (może to być komputer użytkownika – bezpośrednio)

2) Nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, o ile to możliwe,

3) Nazwisko użytkownika podane podczas procesu autoryzacji,

4) Czas wysłania zapytania,

5) Pierwszy wiersz zapytania HTTP,

6) Kod odpowiedzi HTTP,

7) Liczba bajtów wysłanych przez serwer,

8) adres URL wcześniej odwiedzonej przez użytkownika strony internetowej (referrer link) – w przypadku przeniesienia na stronę internetową Urzędu – był wynikiem wyszukiwania za pomocą linku,

9) Informacje o przeglądarce internetowej,

10) Informacje o błędach, które wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

2. Dane, o których mowa w pkt 1, zbierane przez pliki cookies, system Google Analytics oraz system Web Beacon mogą być zapisywane w logach serwera.

3. Pliki cookies, o których mowa w punkcie 2, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania strony internetowej. Pliki cookie rejestrują preferencje użytkowników, co pozwala poprawić jakość świadczonych usług, poprawić wyniki wyszukiwania i dokładność prezentowanych informacji, a także dostosować się do preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce internetowej.

4. Zgoda na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies przez Fluent na urządzeniu Użytkownika jest wyrażana przez Użytkownika za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika. Jeśli chcesz usunąć istniejące pliki cookie ze swojego urządzenia, możesz to zrobić za pomocą opcji przeglądarki internetowej. Jeśli chcesz usunąć poszczególne pliki cookie, możesz je wyszukać w opcjach przeglądarki internetowej, wpisując słowo: „fluent”.

5. Fluent wykorzystuje rodzaje plików cookie wskazane poniżej (chyba że określono inaczej):

1) Niezbędne pliki cookies – pliki o kluczowym znaczeniu, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Serwisie Internetowym i korzystanie z tej funkcji, takie jak dostęp do bezpiecznych obszarów Serwisu Internetowego. Bez tych plików cookie strona internetowa, z której korzysta użytkownik, może nie migać prawidłowo na ekranie. Są to pliki cookies zarejestrowanych użytkowników – niepowtarzalny identyfikator nadany każdemu użytkownikowi, służący do jego identyfikacji podczas wizyty na Stronie Internetowej, jak również podczas powrotu na Stronę Internetową.

2) Wydajnościowe pliki cookies – zbierające informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, które części strony odwiedzają najczęściej, a także czy otrzymują komunikaty o błędach na stronach internetowych. Dane zbierane przez te pliki cookie są anonimowe i wykorzystywane do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

3) Funkcjonalne pliki cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez Użytkowników (takie jak nazwa Użytkownika, język lub region, w którym się znajdują). Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania dokonanych przez użytkownika zmian, np. zmiany rozmiaru i czcionki tekstu oraz innych elementów Serwisu Internetowego, które mogą być edytowane. Informacje zbierane przez pliki cookies, mogą być wykorzystywane przez firmę Fluent w celu identyfikacji zachowań użytkowników i zapewnienia dostępu do treści).

Zarządzaj zgodą na pliki cookie

6. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 2, to system analizy internetowej, zapewniający wgląd w ruch strony internetowej – stosowanej – w celu prowadzenia działań marketingowych.

7. Web Beacon, o którym mowa w pkt. 2, to plik służący do monitorowania aktywności Użytkownika w Serwisie lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści przesyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w momencie otwarcia wiadomości zawierającej plik Web Beacon.

V. Linki do innych stron internetowych

 1. Strona internetowa zawiera linki do innych stron www. Firma Fluent nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy, aby podczas odwiedzania tych stron internetowych zapoznać się z polityką prywatności tam zdefiniowaną.
 2. Podobnie portale społecznościowe stron trzecich mogą rejestrować informacje o Tobie, na przykład gdy klikniesz „Dodaj” lub „Lubię to” jako odniesienie do danego portalu społecznościowego podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Nie mamy kontroli nad tymi stronami internetowymi i ich działalnością. Informacje na temat serwisów społecznościowych można znaleźć na ich stronach internetowych. Zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności tych stron internetowych przed rozpoczęciem korzystania z nich.

VI. Wykorzystanie danych zbieranych automatycznie

1. Dane zbierane automatycznie firma Fluent wykorzystuje w celu:

1) Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności strony internetowej;

2) Monitorowanie stanu sesji,

3) Dostosowanie wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika, lub

4) analizy, statystyki, badania i audyt poglądów na stronie internetowej. Zbiorcze podsumowania takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkownika.

2. Dane, o których mowa w pkt. 1, nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis Są one wykorzystywane przede wszystkim do celów administrowania stroną internetową.

3. Zebrane dane są przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał dodatkowy niezbędny do administrowania stroną internetową. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są ujawniane nikomu z wyjątkiem osób uprawnionych do administrowania serwerem i siecią Spółki.

VII. Informacje kontaktowe

 1. W przypadku dodatkowych pytań i informacji związanych z Polityką Cookies prosimy o kontakt mailowy na adres naszej firmy Fluent: fluentteam@fluentpartners.eu

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Zasady określone w Polityce Cookies podlegają prawu polskiemu.
 2. W przypadku jakichkolwiek zmian w obowiązującej Polityce Prywatności, odpowiednie modyfikacje zostaną wprowadzone do powyższego postanowienia.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EC

  Zaintrygowany?

  Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami