Chris Corbin

Współzałożyciel Reef, Mindplay i współtwórca wydziału adiunktów w Hult International Business School

Moją pasją jest pomaganie ludziom w odkrywaniu nowych możliwości i wprowadzaniu znaczących zmian poprzez (ponowne) rozbudzenie w nich wyobraźni i połączenie tego z kompleksową analizą w celu wygenerowania wykonalnych rozwiązań. Moja wieloletnia praca w zakresie coachingu i rozwoju przywództwa pozwoliła mi dostrzec, że doświadczenia życiowe mogą poważnie ograniczać naszą zdolność dostrzegania i odkrywania nowych pomysłów. Pracując z ludźmi ze środowisk kreatywnych i łącząc to z doświadczeniem biznesowym jako członka zespołu, lidera i konsultanta zewnętrznego, opracowałem szereg narzędzi i strategii, które otwierają nowe spojrzenie na częstokroć długoletnie problemy biznesowe. Moje narzędzia i strategię budują w ludziach wachlarz umiejętności oraz pewność siebie, pozwalając im na bieżąco wykorzystywać zdobytą wiedzę… i dobrze się przy tym bawić.

    Zaintrygowany?

    Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami