Jonathan Siddons

Współzałożyciel Villi Poranek, konsultant ds. strategii, facylitator i mentor

Moim celem zawodowym jest pomaganie ambitnym liderom w kompleksowym przekształcaniu ich organizacji i uwalnianiu potencjału ich pracowników. Rozpocząłem moją obecną karierę po dwudziestu latach pracy jako lider biznesowy w branży telekomunikacyjnej oraz IT, po przeprowadzce z Wielkiej Brytanii do Polski. Uwielbiam pomagać liderom w porządkowaniu codziennych działań i prowadzeniu swoich organizacji w oparciu o przejrzyście wyznaczone cele, przekonującą wizję i zorientowane na sukces strategie adaptacyjne. Większość mojej pracy polega na budowaniu przywództwa „zorientowanego na człowieka”, które ma wpływ na kluczowe podmioty i mobilizuje ludzi do wywierania wpływu. Dziś jestem dumny z osiągnięć naszej globalnej sieci absolwentów, którzy rozwijają się jako pewni siebie, odważni i odporni liderzy.

    Zaintrygowany?

    Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami